OSLO MARITIME STIFTELSE Forretningsfører: Arthur H. Mathiesen & Co AS, Grev Wedels plass 4, 0151 Oslo
Telefon: + 47 22 41 16 18, Telefaks + 47 22 41 20 26, post@oslomaritim.no, www.oslomaritim.no Org. nr. 958 562 896