Stiftelsens formål


I henhold til de någjeldende vedtekter er stiftelsens formål å yte bidrag til virksomheter og tiltak som:
• ivaretar norske sjøfolks velferd,
• belyser norske sjøfolks innsats,
• fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling,
• bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet.