For at styret skal ha et bredest mulig beslutningsgrunnlag mht. å vurdere søknader, har styret bestemt at følgende materiale skal fremlegges av søker: * Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Styret har forståelse for at ovennevnte regler ikke fullt ut vil være passende for enhver søknad og at den ønskede informasjon derfor må tilpasses i det enkelte tilfelle.

Betingelse for å motta økonomisk støtte vil bl.a. kunne være at søkeren (mottakeren) avlegger rapport om gjennomføringen av tiltaket det er bevilget midler til når dette er fullført, samt fremlegger revisor-bekreftet attest på at midlene er anvendt iht. forutsetningene som er kommet til uttrykk i søknaden og/eller som er formulert av stiftelsens styre i forbindelse med bevilgningen.

Det er ingen spesiell søknadsfrist og søknaden sendes i brevs form.
Her kan du laste ned søknadsskjema:

Søknadsskjema.doc